Velg byggevarehus Klappet & Klart Våre eksperter
Jøtul F-481 int01

Ildsted

For oss nordboere har ildsteder bestandig hatt en spesiell betydning. Tidligere var dette av ren funksjonell art for å berge oss gjennom kalde og lange vintre. I dag har ildstedene også fått en estetisk verdi ved at de har flott design som står i stil med det personlige interiøret. Valg av nytt ildsted til ditt behov gjøres i samråd med eksperten hos XL-BYGG.

90% færre partikler med nye ildsteder

Visste du at 50% av norske ildsteder ikke tilfredsstiller krav til utslipp og energieffektivitet? Nye ovner er rentbrennende og slipper ut 90% færre partikler og gir 30% mer varme pr. vedkubbe sammenlignet med eldre ovner. Med investering i nytt ildsted, oppnår man ikke bare en estetisk oppgradering i hjemmet, men også miljøgevinst, bedre komfort og en betydelig besparelse av fyringsutgifter.

Når vi vet at 71% av nordmenn fyrer med ved hjemme, og at halvparten av disse ikke tilfredsstiller dagens krav, er det mange som kan fyre med ekstra god samvittighet ved å oppgradere eksisterende varmekilde.

Mye å ta stilling til ved valg av ildsted

Fagfolka hos XL-BYGG vet hvilket ildsted som passer til nettopp din bolig.
Når man skal velge nytt ildsted, er det nemlig mye man ta hensyn til.
- Er det nye ildstedet hovedkilden til oppvarming, eller kun en tillleggskilde?
- Hva er størrelsen på oppvarmingsarealet?
- Tåler eksisterende gulv tyngden?
- Ved nytt ildsted; hvor skal det plasseres?
- Har din bolig tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft?

Varmeguide

Piper

Det finnes en rekke typer piper med ulike fordeler. Stålpipe, ventilert stålpipe, elementpipe eller etasjepipe.
Har du ikke pipe i dag, så er heller ikke det noe problem. Stålpiper er enkle å ettermontere i bygninger uten pipe/ildsted. La oss styre jobben fra befaring og pristilbud frem til din nye pipe er på plass eller ferdig rehabilitert. Sonderinger rundt ildsteder og tilbehør bør gjøres i samråd fagfolka hos XL-BYGG.

  • Ildsted
  • Ildsted