XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Velg varehus

Velg ditt varehus

For å se sortiment og informasjon om ditt foretrukne XL-BYGG varehus

Den perfekte bjelken for lange spenn

Ved å velge S-bjelken fra Moelven Limtre i konstruksjoner med lange spenn, får du mindre svinn og kortere byggetid.

Dagens krav til isolasjonstykkelse i vegger, gulv og tak stiller også strengere krav til konstruksjonsmaterialene. Når du bruker S-bjelken, får du en sterk og stiv splittet limtrebjelke som gir deg riktig bjelkehøyde i ett sjikt. Ved å bruke S-bjelken, kan du bruke standard isolasjon.

S-bjelken er den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag, og er beregnet for skjulte konstruksjoner – der den er både rett og nøyaktig å jobbe med.  Ved å bruke S-bjelken som kantbjelke, får du også bæring over vinduer og dører.

Jan-Eddy Narozny hos XL-Bygg Ski har kun gode ord å si om S-bjelkens egenskaper:

– S-bjelken er det du trenger når spennet blir lengre enn det en 2x8-bjelke tåler – da er S-bjelken perfekt. Limtre-konstruksjonen med grantre er lett å skru i og bearbeide, og ikke minst: Denne bjelken er snorrett. Jeg har jobbet i denne bransjen i 40 år, og har til gode å få én eneste klage på S-bjelken når det gjelder vridning eller bøyning. De er bra, de er rett og slett veldig bra!

Moelven Limtre leverer S-bjelken i komplette løsninger som er ferdig bearbeidet med hakk, skråskjæringer og hull. Den kan også leveres i faste lengder opp til 15 meter.

– S-bjelken er et godt likt produkt blant kundene. Den er smal, sterk og stabil, og svært enkel å skru og feste i, sier markedsjef Tor-Olav Lierhagen i Moelven Limtre.

Leveres monteringsklare

For en S-bjelke i høyde 300 mm, kan det tas runde hull i diameter opptil 150 mm for ventilasjonskanaler. Hull skal tas ut sentrisk i forhold til bjelkens høyde, og diameteren på hullet må ikke overskride maksverdien som er oppgitt i tabellen. Se brosjyre og teknisk informasjon på limtre.no.

Bilde: Det kan tas runde hull for ventilasjonskanaler i opptil 150 mm i diameter i S-bjelken med høyde 300 mm. (Foto: Moelven Limtre)

Kontakt din proffselger hos XL-BYGG for å få vite mer om hva S-bjelken kan gjøre for ditt neste prosjekt.

Fakta om S-bjelken

  • Bredde: 48 mm. Høyder: 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm og 400 mm.
  • Lengder opptil 15 meter. Lagerføres i faste lengder som 5 m og 6 m i de mest brukte dimensjonene.