Platetak
Platetak produseres i enten stål eller aluminium. Begge typene har lang levetid og er raske å legge, men aluminiumsplater har i tillegg fordelen at de er rustfrie. Platetak i disse produktkomponentene er uknuselige, og fås i mange farger og dekorer.

Denne taktypen er like godt egnet til nybygg som til rehabilitering av gamle tak.