Takshingel

Takdekket er svært anvendelig både på eneboliger, hytter, boder eller uthus, og ved riktig legging har du et solid tak i flere tiår. 

Takshingel består av glassfilt med et asfaltbelegg på hver side. Oppsiden av shingelen er bestrødd med skifergranulat for å beskytte mot værpåvirkninger. 

Takshingel finnes i ulike farger og strukturer, og egner seg godt både til nye og eldre bygninger. På grunn av sin lave vekt er takshingel svært godt egnet ved renovering av hus bygget på 60- og 70-tallet, da bæringen i takkonstruksjonen ikke hadde samme krav til styrke som på nyere boliger. 

For å benytte shingel som takdekke, må taket ha et fall på minst 15°. Dersom ny shingel skal legges oppå eksisterende dekke, er kravet 19°.

Ny shingel kan legges rett på eksisterende shingeltak, rupanel, kryssfiner eller lignende.