XL-BYGG logoXL-BYGG logo
WoodTox

WOODTOX UNIVERSAL INSEKTMIDDEL 1L

  • Ferdigblandet / Klar til bruk
  • Tørker på ca. 1 time
  • Kan overmales etter 24 timer
  • Registrert i produktregisteret
  • Godkjent av Miljødirektoratet
Velg varehus for å se pris
IMPREGNERINGSMIDDEL MOT BOREBILLER
WoodTox er et produkt som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur. I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. ("Blåved") Produktet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både insecticide og Fungicide (Permetrin, Propiconazole og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse. Godt egnet til å bekjempe treborende insekter samt forebygge mot råtesoppangrep i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm - forutsatt at treverket er ubehandlet.
  • Varenr60012600