Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

XL-BYGG logo

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne XL-BYGG butikk

Med sentral godkjenning kan du ta de oppdragene du ønsker

Alle som utfører søknadspliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter. XL-BYGG sin samarbeidspartner hjelper deg i hele prosessen med utarbeidelse av søknad. Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel for din virksomhet, og viser at du driver seriøst.

Fordeler med å ha bistand til søknaden

Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i. Erfaringen viser at mange foretak ikke blir godkjent fordi søknaden er mangelfull eller ikke riktig utført. I noen tilfeller ser man også at foretaket kan oppnå flere funksjonsområder enn først antatt.

Vår samarbeidspartner kan bistå som veileder for ditt foretak dersom du ønsker å vite hva du eventuelt mangler for å kunne oppnå ønskelige godkjenningsområder. De kan også bistå med å utarbeide søknaden om sentral godkjenning.

Hjelp hele veien frem til søknad om sentral godkjenning

Ditt firma kan få hjelp med både førstegangssøknad, fornyelser, oppgradering og utvidelse. En sentral godkjenning varer i tre år, men behov for enten oppgradering av tiltaksklasse eller utvidelse av funksjonsområder kan oppstå før denne løper ut. Vår samarbeidspartner kan bistå deg ved å velge riktig løsning dersom dette blir et behov.

Bistand til søknad omfatter blant annet følgende arbeid:
• Vurdering av foretakets organisasjon og samlet kompetanse, og at alle nødvendige opplysninger foreligger
• Hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig for foretaket å oppnå
• Hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder/ tiltaksklasser og foretakets kompetanse
• Vurdering av innsendte referanseprosjekter. At prosjektene er godt nok beskrevet og at nødvendige opplysninger foreligger
• Se til at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger, og evt. bistå kunden med utarbeidelse av revisjonserklæring
• Fylle inn all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og sende søknaden inn til Direktoratet for byggkvalitet

Kontakt proffselger hos ditt lokale byggevarehus for mer informasjon og priser.