XL-BYGG logoXL-BYGG logo
xl-bygg tønsbergxl-bygg tønsberg
xl-bygg tønsbergxl-bygg tønsberg

Aktsomhetsvurdering

Målet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon om disse forholdene.

XL-BYGG er en stor aktør innen byggebransjen, vi ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven. Les mer om Åpenhetsloven her.

Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Våre butikker har derfor gjennomført en aktsomhetsvurdering, som er med på å kartlegge og forebygge hvordan våre butikker håndterer mulige negative konsekvenser av sin virksomhet.

Se aktsomhetsvurderingen fra våre butikker her:

XL-BYGG Berhard Olsen

XL-BYGG Kåre Abelsen

XL-BYGG Knatterudfjellet

XL-BYGG Kulkompaniet

XL-BYGG Sølvberg

XL-BYGG Eggedal Sag

XL-BYGG Mathisen & Co AS