XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Derfor bør du ha temperaturdetektor i verktøykassa

De fleste snekkere har etter hvert fått seg et lite utvalg av laservektøy, men de fleste begrenser seg nok til avstandsmålere og en type kryss- eller rotasjonslaser. Det gir en enklere arbeidshverdag og mer nøyaktige måleresultater – så hvorfor ikke vurdere å ta i bruk andre typer laserverktøy også?

Ett eksempel er en såkalt temperaturdetektor. Hos Bosch finner du modellene GTC 400C og GIS 1000 C, samt GTC 600C som kommer i løpet av 2021. De har litt ulike funksjoner, men felles for alle er at de har et termisk kamera som gjør enkelt å måle temperaturer på ulike overflater. Det gjør det for eksempel mulig å avdekke hvilke deler av et hus som står for de største varmetapene og hvor det dermed er mest fornuftig å sette inn utbedringstiltak. Felles for alle er også at det må være en temperaturforskjell på minst 10 grader mellom ute- og innetemperaturen for å målingene skal bli pålitelige.

Bidrar til mer treffsikre tiltak

Et typisk eksempel der en temperaturdetektor kan være smart å bruke, er dersom du skal bistå en kunde med å vurdere behovet for etterisolering eller iverksetting av andre tiltak for å øke energieffektiviteten. Med en temperaturmåler som har et termisk kamera, kan dette gjøres enkelt og effektivt uten å gjøre fysiske inngrep i konstruksjonen. På det termiske kameraet vil fremkomme tydelig hvor kulden slipper inn eller varmen forsvinner ut. Her kan det både dreie seg om at bygget totalt sett er for svakt isolert eller at det har blitt utført dårlig håndverk i form av utettheter, sig i isolasjonen osv.

En temperaturmåler er også praktisk når det er snakk om å skifte ut vinduer og dører. Da blir det enkelt å vise kunden hvor mye varme som slipper ut gjennom de gamle vinduene, samt eventuelle kuldebroer rundt dem. Sagt på en annen måte, blir behovet for å gjøre oppgraderinger veldig mye tydeligere når du bruker en temperaturmåler som hjelpemiddel. Ettersom det er mulig å ta skjermbilder med det termiske kamerat, er det også enkelt å legge ved bilder dersom du skal utarbeide og sende et tilbud på en jobb.

Et termografisk bilde gir treffsikker informasjon om hvor det er behov for å iverksette tiltak. Foto: Bosch

Sist, men ikke minst, er det viktig at verktøyet kan brukes til å dokumentere resultatet etter du er ferdig. Ved å bruke før og etter-bilder gir du en svært solid dokumentasjon på utført jobb, og er noe kunden helt sikkert vil sette stor pris på.

Oppdager fukt og kan finne varmtvannsrør

Ved å måle forskjeller i temperatur, er det også mulig å oppdage andre ting. For eksempel at det er lekkasjer rundt vinduer og at vann sakte, men sikkert trenger inn og lager skader i både vegg og gulv. Grunnen til at en temperaturdetektor kan avdekke fuktighet, handler om at fuktige områder er kaldere enn tørre – og dermed kan fanges opp. Det beste er å gjøre målinger og undersøkelser rett etter det har vært nedbør, slik at stedene fortsatt er våte når du termograferer. Du kan også bruke temperaturmåleren å avdekke konstruksjonsfeil, slik som feilaktig montering av isolasjon eller utett dampsperre. Dette fører ofte til fuktskader og mugg – som slår ut på temperaturmåleren og gir en indikasjon på at noe ikke er som det skal være.

I tillegg er en temperaturmåler godt egnet til nøyaktig lokalisering av varmtvannsrør, enten de ligger innebygget i en vegg eller nedstøpt i en betongplate. Ved å ha oversikt over dette er risikoen mindre for at noen borer eller skjærer hull i dem. Når rør skal lokaliseres, er det viktig at varmt vann får renne gjennom røret en stund først. Etter noen minutter blir temperaturforskjellen på vegg- eller gulvflaten synlig i det termiske kameraet.

Vi kan også nevne et par bruksområder som er relevante for elektrikere og rørleggere:

  • Rørleggeren kan blant annet kontrollere gulvvarme og røropplegg, samt lokalisere varmerør og lekkasjer.
  • Elektrikeren kan gjøre kontroll av sikringsskap, ledningsforbindelser og elektriske komponenter

Med en termodetektor er det fort gjort å sjekke at radiatorene fungerer som de skal. Foto: Bosch

Alle Bosch sine termodetektorer støtter trådløs overføring av data til en egen app smartelefonen etter et nettbrett. Dermed har du alltid har viktige måledata og bilder der du trenger dem.

XL-BYGG – det får vi til!