XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Velg varehus

Velg ditt varehus

For å se sortiment og informasjon om ditt foretrukne XL-BYGG varehus

Etterisolering av eldre hus

Eldre boliger, - bygget etter gamle forskriftskrav lekker ut varme for flere milliarder kroner hvert år. Rekordhøye strømpriser gjør det nå ekstra lønnsomt å etterisolere og vindtette ved å skifte ut dører, vinduer og kledningen på huset.

Vindtett og fuktsikker energioppgradering

Mye av den norske bygningsmassen er gammel og bygd etter andre forskriftskrav enn det vi har i dag. Tidligere var det ikke så nøye med tetting rundt vinduer og tetting av overganger mellom gulv, vegg og tak forklarer produktteknisk rådgiver Thomas Gjessing i Isola.

Produktteknisk rådgiver Thomas Gjessing i Isola. Foto: Isola

Eldre hus og hytter har dermed betydelig høyere luftlekkasjer enn de vi bygger nå etter dagens krav. Når tiden er inne for oppgradering og oppussing er det smart å også vurdere om det er lønnsomt å investere i etterisolering og ny vindtetting fortsetter Gjessing.

Mye penger å spare på et vindtett bygg

Vindtette konstruksjoner er en forutsetning for god varmeisolering. Når vi er på fjelltur i ullgenser og det blåser opp tar vi gjerne på oss noe vindtett for å holde varmen. Det samme prinsippet gjelder for isolasjon i et hus. Vindsperren gjør at luften i isolasjonsplatene står stille og sørger dermed for at det ikke blir noe varmetap. Ifølge beregninger fra SINTEF er det mer å spare på å redusere luftlekkasjene i et eldre utett hus enn kun å satse på en tykkere isolering i veggene. Samtidig vil det oppnås bedre bokomfort og et langt bedre innemiljø forklarer Gjessing.

Bedre bokomfort og innemiljø. Foto: Isola

Viktig med produkter som «puster»

I tillegg til vindtetting skal vindsperre-produkter beskytte huset mot slagregn og også kunne slippe ut vanndamp fra fuktig inneluft. Dette kalles litt populistisk at bygget kan «puste» slik at fukt ikke stenges inne i tak og vegger og kan gi grobunn for fuktskader, muggsopp og råte.

Isolas vindsperrer, - basert på unik Tyvek teknologi har helt spesielt gode fukttekniske egenskaper. Ingen andre vindsperrer på det norske markedet har tilsvarende fuktsikker oppbygning. Med tilhørende tape- og tettedetaljer er det enkelt og sikkert å bygge fuktsikkert og energieffektivt, - enten det skal etterisoleres eller bygges nytt avslutter Gjessing.