:

XL-BYGG BJORLI

Bytt som mitt varehus

Spesielle åpningstider

mandag:07:00 - 16:00

tirsdag:07:00 - 16:00

onsdag:07:00 - 16:00

torsdag:07:00 - 16:00

fredag:07:00 - 16:00

lørdag:08:00 - 14:00

søndag:

Om butikken

XL-BYGG Bjorli eies av Lesja Innkjøpslag SA som også eier XL-BYGG Lesja. Lesja Innkjøpslag SA er et samvirkeforetak eid av gårdbrukere i Lesja og Dovre. I tillegg til å drive to XL-BYGG-butikker, driver selskapet med salg av driftsmidler til landbruket samt person- og godstransport. Lesja Innkjøpslag SA har har drevet med salg av byggevarer i over 20 år. Selskapet har vært medlem i XL-BYGG siden 2014.

Lesja Innkjøpslag SA har nesten 50 ansatte og en årlig omsetning på 113 mill kr. Selskapet er i en positiv utvikling og har en solid posisjon i markedet. Lesja Innkjøpslag er en hjørnesteinsbedrift i kommunen.

Ansatte

Aud Stordal Hovhaugholen

Stilling: Butikkansvarlig

Epost: ash@lesja-innkjopslag.no

Tlf: 95 22 89 34

Helge Mikal Gråberg

Stilling: Selger

Epost: hmg@lesja-innkjopslag.no

Tlf: 61 24 54 00

May Christin Hjellødegård

Stilling: Selger

Epost: mch@lesja-innkjopslag.no

Tlf: 61 24 54 00

Kjetil Rognerud

Stilling: Selger proff

Epost: kr@lesja-innkjopslag.no

Tlf: 95 77 32 75

Amund Bjølverud

Stilling: Sjåfør kranbil

Epost: ab@lesja-innkjopslag.no

Tlf: 95 81 22 49

Guro Storheil Nordsletten

Stilling: Butikk- og tonnvareansvarlig

Epost: gsn@lesja-innkjopslag.no

Tlf: 61 24 54 00