XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Verktøy- & festemiddelavtale

XL-BYGG har to avtaler som gjør deg helt sheriff på byggeplassen.

Den ene er verktøyavtalen som gir deg gratis låneverktøy og en suveren serviceavtale slik at du aldri mangler verktøy som virker.

Den andre er festemiddelavtalen som gir deg el-, luft- og gassverktøy til en fordelaktig pris, og samme muligheter for lån og service som verktøyavtalen!

Verktøyavtale - Alltid verktøy som virker

Kjøper du el-, gass- eller luftverktøy hos XL-BYGG med verktøyavtale er du trygg på at du alltid har verktøy som virker på byggeplassen. Blir noe ødelagt eller trenger service får du lånemaskin, mens vi tar hånd om reparasjonen.

Slik fungerer service i verktøyavtalen

Du får gratis innsending til reparasjon, garantert responstid og gratis låneverktøy under serviceperioden. Dersom verktøyet skal repareres får du avklaring fra leverandør på eventuelle reparasjonskostnader. Ved garantisak får du gratis reparasjon eller tilbud om nytt verktøy.

Betingelser ved verktøyavtalen

Du må ha proffkontrakt med XL-BYGG. Avtalen er inkludert i verktøyprisen og gjelder hele verktøyets levetid.

_____________________________

Festemiddelavtale - Alltid nok festemidler

Avtalen er like enkel som den er god! Kjøper du festemidler av XL-BYGG, får du el-, spiker- eller gassverktøyet du trenger til en fordelaktig pris.

Slik fungerer verktøyservice i festemiddelavtalen

Gratis innsending til reparasjon ved garanti, gratis låneverktøy under serviceperioden. Du får avklaring fra leverandør på eventuelle reparasjonskostnader.

Betingelser ved festemiddelavtalen

Du må ha proffavtale med XL-BYGG, og dine kjøp av spiker, skruer og annet festemateriell skjer hos oss. Du velger mellom utvalgte verktøy. Avtalens varighet er individuell, men vanligvis tre år. Avtalen kan også knyttes til et spesifikt prosjekt.

Du bestemmer hvordan etterfylling av festemidler skal skje

Du bestiller selv etter behov, får etterfylling i henhold til en leveranseplan eller vi etterfyller etter ditt løpende behov.

Hvordan komme i gang med verktøy- & festemiddelavtale

Det eneste du trenger å gjøre er å skrive avtale med XL-BYGG om at du kjøper skruer og spiker gjennom oss. Dermed har du alltid verktøy som virker og alltid nok festemidler.

Kontakt proffselger hos ditt lokale byggevarehus for mer informasjon og priser.