XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Slik kan isolasjon bidra til bedre brannsikkerhet i boligen

Ved å isolere lettvegger og etasjeskiller får kunden en ekstra brannsikring, i tillegg til økt komfort.

Vi er inne i den mørkeste og kaldeste tiden på året, og vi vet at det kommer til å oppstå husbranner som både vil kreve menneskeliv og forårsake store materielle skader. Det er mange årsaker til at branner oppstår, men viktige stikkord er:

  • økt bruk av levende lys,
  • fyring i ildsteder/piper som kanskje ikke er godt nok vedlikeholdt
  • stor belastning på det elektriske anlegget og fare for varmgang
  • feil eller uvettig bruk av elektrisk utstyr og skjøtekabler

Det aller viktigste for å unngå brann er at boligeiere utviser forsiktighet og god dømmekraft i omgang med åpne flammer og elektriske apparater. Det betyr blant annet at telefoner ikke bør lades om natten, at vaskemaskiner og tørketromler alltid skal kjøres med våkne personer i huset, samt at skjøtekabler og forgreningskontakter må brukes med forstand. For de som har eldre elektriske anlegg er det dessuten viktig å få gjort en tilstandssjekk eller oppgradering

I tillegg er det helt avgjørende å installere røykvarslere som kan gi tidlig varsel dersom det skulle oppstå en brann. Det er en fordel å bruke seriekoble røykvarslere som gir varsling i alle rom samtidig.

Riktig isolering hindrer brannspredning

Det er også verdt å vite at isolering kan gi et positivt bidrag når det gjelder brannsikring. Vi snakker ikke om å hindre branner i å oppstå, men om å begrense hvor fort den sprer seg i en konstruksjon.

Steinull har for eksempel et smeltepunkt på ca. 1000 grader, og i en boligbrann når temperaturen sjelden dette nivået. Det vil med andre ord si at isolasjonen kan forhindre gjennombrenning i vanlige boligbranner, noe som bidrar til å bremse spredningen av brannen. Da tidsfaktoren er den soleklart viktigste når en brann først har brutt ut, kan altså isolasjon spille en rolle i å redde liv og verdier.

Som et forebyggende tiltak kan det derfor være lurt å anbefale kunden å isolere konstruksjoner som lettvegger og bjelkelag. Dette gjelder særlig i boliger der det ikke stilles brannkrav, og kanskje spesielt i eldre eneboliger som ofte har lite eller ingen isolasjon i lettvegger og bjelkelag. Isolasjonen vil selvsagt også gi positive effekter når det gjelder lyddemping og muligheten for temperaturregulering mellom ulike rom.

Bilde: Dersom ulykken er ute, er det tiden en avgjørende faktor. Da kan isolerte konstruksjoner være en stor fordel. (Foto: Rockwool AS)

Korrekt montering er avgjørende

For at isolasjonen skal gi den ønskede brannsikringseffekten er det viktig at arbeidet gjøres på teknisk riktig måte. Det vil si at isolasjonsplatene må fylle fakket helt ut og ligge tett mot stenderne. Dersom isolasjonen bare dyttes inn, vil luft og røyk kunne slippe gjennom glipper mot stenderne, og risikoen for raskere gjennombrenning øker. Korrekt montering er også viktig for at isolasjonen skal gi best mulig effekt når det gjelder lyddemping og varme.

For å montere isolasjonen riktig trykker du først inn den ene siden av isolasjonsplaten mot den ene siden av fakket. Så trykker du inn platen slik at den ikke treffer stenderen på andre siden av fakket før du slipper den. Da spretter den tilbake til opprinnelig form og fyller godt uten å lage luftlommer. Det er også lurt å ha litt overmål når du skal måle og skjære isolasjon. Legger du til en centimeter på målene du har tatt kommer isolasjonen til å sitte godt og fylle hele fakket.

Bilde: Dytter du isolasjonen inn i fakket, risikerer du å lage luftlommer som kan bidra til økt brannspredning. (Foto: Shutterstock)

Vær påpasselig med boliger som er bygget med brannkrav

Jobber du i bygg som er oppført med brannkrav, slik som leilighetsbygg eller rekkehus, er det dessuten viktig å være ekstra påpasselig. Her er det som regel brannskiller mellom enhetene og den minste endring kan føre til at brannsikringen blir forringet eller ødelagt. Selv små hull kan føre til at røyken sprer seg såpass mye at en storbrann kan oppstå. Derfor er det helt avgjørende at du sjekker hvilke krav som gjelder og utfører eventuelle arbeider i henhold til disse. Vi anbefaler at du tar kontakt med fagfolk som har brannsikring som spesialområde dersom du er usikker.

Slankere, billigere og mer bærekraftige konstruksjoner

Med brannsikker isolasjon er det også mulig å bygge slankere konstruksjoner som ivaretar fastsatte brannkrav. En innvendig skillevegg kan eksempelvis bygges med 48*73 mm stenderverk, isoleres med 70 mm Flexi A-plate og kles med ett lag 12,5 mm gips på hver side for å tilfredsstille EI 60-krav. Med andre typer isolasjon er det som regel behov for 2 lag gips på hver side.

Også takkonstruksjoner og yttervegger kan bygges slankere. For mer informasjon om mulighetene som finnes, anbefaler vi at du leser Rockwools nye brosjyre «Brann- og lydisolering».

Brosjyren får du selvsagt hos XL-BYGG, der vi også står klare til å hjelpe deg med andre spørsmål du måtte ha rundt isolasjon.