XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Gjør de riktige grepene når du pusser opp eller bygger ut

Når du skal rehabilitere eller oppgradere et eldre hus er det mange ting som står på agendaen. Noen av dem er imidlertid smartere å gjøre enn andre, og vi anbefaler at du prioriterer etterisolering og utskifting av gamle dører og vinduer. Det vil både føre til økt komfort, lavere strømforbruk og at boligen øker i verdi.

Lurt å starte på loftet

Isolering av loftet er en av de mest effektive og raskeste måtene å forbedre husets energistandard og komfort på. Det vil både bidra til lavere energikostnader og forbedre inneklimaet på varme somre og kalde vintre.Dette er for så vidt noe du kan gjøre selv, men vi hjelper deg gjerne. Særlig på kalde loft med dårlig tilgjengelighet er det en stor fordel å hente inn proffer til å gjøre jobben.

Illustrasjon av isolering i tak. (Foto: Rockwool)

Det enkleste er i så fall å blåse inn opprevet isolasjon/granulat. Fordelen med innblåsing er at jobben er raskt unnagjort og at alle kriker og kroker blir fylt på en effektiv måte. Innblåsing er faktisk veldig vanlig å gjøre når nye hus skal isoleres. Både Glava, Rockwool og Hunton leverer isolasjon for innblåsing, og den isolerer akkurat like godt som tradisjonelle isolasjonsplater.

Ønsker du å etterisolere et innredet loft, men ikke vil gjøre tiltak på utsiden av takkonstruksjonen, er det viktig å etablere en luftespalte mellom eksisterende undertak (trebord eller lignende) og isolasjonssjiktet. Dette for å sikre utlufting av fukt – tilsvarende luftespalte bak kledning på yttervegger. Dette kan gjøres ved å montere en lekt på hver side mot eksisterende undertak langs taksperrene og ned mot gesimskasser, og deretter benytte en Hunton Stubbeloftsplate eller Hunton Vindtett som monteres mot denne lekten, med den sorte siden opp mot utvendig undertak.

Kjenner du forresten ikke til isolasjon fra Hunton, skal du vite at den er laget av kortreist trefiber av gran fra skogene i Innlandet. Trefiberne har en lukket cellestruktur med innkapslede luftlommer som øker isolasjonseffekten. I kombinasjon med trefiberens lave varmeledningsevne og høy massetetthet, reduseres konveksjonen (luftbevegelse). Dette bidrar til et minimalt varmetap. Bruker du trefiberisolasjon til etterisolering av hus bygget i trematerialer, ivaretar du boligens gode, opprinnelige egenskaper. Det skyldes at trebaserte produkter har de samme fukthåndterende og isolerende kvalitetene.

to menn isolerer et gammelt hus

Isolasjon fra Hunton er laget av trefiber. (Foto: Hunton)

Utvendig isolering av fasaden

Utvendig tilleggsisolering er trolig det tiltaket som krever mest arbeid da det som regel innebærer at du skifter kledning samtidig. Det er imidlertid også et av de mest effektive og beste tiltakene, blant annet fordi du angriper etterisoleringen fra riktig side. Isolering på utsiden (kald side) er nemlig alltid å foretrekke fremfor innvendig isolering (varm side). Årsaken til dette er at man ønsker å skyve ‘nullpunktet’ (kondenseringspunktet) i veggen lengst mulig ut i konstruksjonen, og som SINTEF sier skal yttervegger av bindingsverk ha maks ¼ av isolasjonen på varm side.

Isolering av utsiden. (Foto: Rockwool)

En annen fordel ved å gjøre jobben fra utsiden, er at du kan montere ny vindsperre. Dermed bryter du kuldebroer, samtidig som ny og trolig tykkere isolasjonslag øker temperaturen i den bærende konstruksjonen. Det gir en sunnere vegg med bedre støydempende egenskaper og mindre fare for fukt- og råteproblemer.

Utvendig etterisolering kan utføres ved å fore ut og isolere med tradisjonelle isolasjonsplater som Rockwool Flexi A-plate, Glava Proff 34 eller plater med Hunton Nativo Trefiberisolasjon. Alternativt ved å bruke nyere systemer som Rockwool REDair eller Glava Veggplate 31.

Husk at isolasjonsstandarden du legger opp til skal holde i hele husets levetid. Fremtidige krav om lavere energiforbruk medfører at godt isolerte og energigjerrige hus vil være en god investering. Vi anbefaler at det minst isoleres i henhold til dagens krav på ca. 250 mm tykkelse.

Tenk på vinduene

Vinduer og dører er også en viktig del av fasaden, og kan faktisk stå for så mye som en tredjedel av varmetapet fra boligen. Er du ute etter det beste vinduet med minst varmetap og kulderas, er valget enkelt. Da går du for vinduer med 3-lags glass. I vinduer med 3-lags glass har to av glassene innebygd, usynlig isolasjon. Mellom glassene er det i tillegg argongass som forsinker varmeutslippet.

Kulderaset er kald luft som siger inn via vinduer og balkongdører. Den kalde luften er tyngre enn den varme, og faller derfor ned mot gulvet før den brer seg videre utover gulvet. Kaldraset bidrar til både et ubehagelig gufs langs vinduet og at det blir gulvkaldt. Det er litt dyrere å gå for 3-lagsglass, men ifølge Natre blir det fort lønnsomt som følge av innsparte fyringskostnader. Du får et lunere hjem og holder kulderas og trekk borte.

Å bytte til nye vinduer med dagens standard vil gi betydelige besparelser av fyringsutgifter. (Foto: Natre)

Hvor mye varme et vindu slipper ut beskrives med en U-verdi. I 2017 ble kravene for U-verdien skjerpet fra 1,2 til 0,8 for nye hus. Alle nybygg må ha vinduer med den nye U-verdien, som man får med 3-lags glass fra både Natre og NorDan. Det stilles ikke samme krav til de som skal skifte ut vinduer i gamle hus, men anbefalingen er at alle hus som er bygd etter 1950 bør ha 3-lags glass.

Da 3-lags glass slipper ut mindre varme, får vinduet en kaldere glassflate på utsiden. Dermed øker sannsynlighet for dugg utvendig. Dugget forsvinner når sola varmer opp glasset og det blir trekk i lufta, men bestiller du 3-lags glass med antidugg-funksjon vil dugget utebli helt i ni av ti tilfeller. Både Natre og NorDan leverer vinduer med antidugg-funksjon.

Ved å skifte vinduer og dører, etterisolere ytterveggene og montere ny kledning kan du faktisk få et «nytt» hus, slik som Jan Gunnar Rydell-Nessa og ektefellen Trine på Sola utenfor Stavanger har fått. De valgte kvalitetsvinduer og dører fra NorDan da de oppgraderte huset bygget i 1978/79 og merket stor forskjell på temperaturen inne så snart de nye vinduene og dørene var på plass. Begge deler ble levert med utvendig aluminiumsbekledning som sørger for lang levetid og lite vedlikehold.

Lyddemping mellom etasjer og rom

Vanlig isolasjon kan dempe en del lyd i et hus, men vil du ha best mulig lyddemping bør du går for dedikerte produkter. For å ta knekken på trinnlyd som høres fra etasjen over, kan du bruke trinnlydplater. De er laget av materiale med svært høy tetthet (densitet) som gjør at trinnlyden ikke får mulighet til å vandre i konstruksjonen. Trinnlydplater finner du både hos Glava, Hunton og Rockwool.

Kommer støyen fra etasjen under, såkalt luftlyd, har ikke trinnlydplatene så mye å bidra med. Da bør du heller montere en lydbøylehimling i etasjen der støyen kommer fra. Poenget med å gjøre dette er å lage et separerende sjikt mellom bjelkelaget og selve himlingen. En lydbøylehimling bygges opp med lydbøyler (fjærende stålbøyler) fra Rockwool eller Glava, lekter og to lag gips- eller sponplate. Den nye himlingen isoleres med standard isolasjonsplater.

Trinnlydplater er med på å dempe lyd fra etasjen over. (Foto: Rockwool)

Vil du gjøre det på den aller beste måten, gjør du begge deler. Altså trinnlydplater i overetasjen og en lydbøylehimling i underetasjen. Da får du også en konstruksjon som oppfyller forskriftskravene mellom to ulike boenheter.

Som regel rettes oppmerksomheten rundt etterisolering mot vegger eller bygningsdeler som vender mot det fri, men det kan også være smart å isolere innvendige skillevegger. En isolert skillevegg kan nemlig bidra til økt brannsikkerhet, god støydemping mellom naborom og bedre temperaturkontroll mellom rommene.

Med etterisolering øker du bokomforten i boligen din. (Foto: Hunton)

Ønsker du en skillevegg med best mulig lyddemping, anbefaler vi at du isolerer med produkter som er spesielt utviklet for å bidra til redusert lydgjennomgang i en konstruksjon. For eksempel Rockwool lydplate. Gjør du jobben riktig, vil du imidlertid også få gode resultater med å bruke helt vanlige isolasjonsplater i kombinasjon med en «tung» og «bøyelig» kledning. Eksempelvis gips- eller sponplater, gjerne lagt i to lag.

Etterisolering og fuktsikring av kjellervegger

Vil du redusere følelsen av «kaldtrekk» langs veggene og forhindre varmetap mellom etasjene, bør du etterisolere etasjeskillene med Rockwool Flexi A-plate, Glava Proff 34 eller plater med Hunton Nativo Trefiberisolasjon.

I årene som kommer vil vi få en våtere hverdag, med mer intense regnbyger enn hva vi har vært vant med tidligere. Det er derfor viktig at kjellerveggene både er fuktsikre og godt isolerte, slik at det ikke oppstår skader og ødeleggelser. For å oppnå dette, blir det anbefalt å legge minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden av kjellerveggen. Jo mer isolasjon som kan plasseres på utsiden av kjellerveggen, jo bedre er det. Ved å etterisolere kjellermuren fra utsiden, blir fuktsikringen bedre, i tillegg til å isolere mot kulde. En tørr mur gir bedre luftkvalitet i kjelleren, noe som er viktig i oppholdsrom – både for helsa og materialenes levetid.

Etterisolerer du kjellermuren på utsiden, blir fuktsikringen bedre i tillegg til at du isolerer mot kulde. (Foto: Glava)

Produkter som egner seg for etterisolering og fuktsikring av kjellevegger er eksempelvis Rockwool Drensplate og Webers Serpotherm-system. Gjøres jobben riktig på utsiden, kan du trygt lekte ut veggene på innsiden og isolere med tradisjonelle isolasjonsplater.

Skal du bygge bad eller våtrom i kjeller under bakkenivå, bør du bruke en diffusjonsåpen membran, slik som Weber Superflex D2. Den lar nemlig kondensen vandre og slipper ut eventuell fukt som måtte være i veggen. Uten dette risikerer du at membranen slipper, og da knekker fuger og flislim etter en stund. Weber Serpotherm og Superflex D2 ble blant annet brukt da familien Helland i Sandefjord oppgraderte kjelleren sin. Med hjelp av dyktige håndverkere og riktige produkter ble kjelleren etterisolert og gjort om til et soverom, et kontor, en ekstra stue og et vaskerom/bad. Dermed fikk familien rundt 50 prosent mer boareal hjemme i Sandefjord. I tillegg har lufta blitt mye bedre, de sparer strøm og risikerer ikke råte og mugg bak panelet i løpet av få år.

Etterisolert kjelleretasje. (Foto: Glava)

Du kan faktisk også etterisolere med lettklinkerblokker. BMC fører eksempelvis Scan Iso Rehab-blokk som kun er 12,5 cm i bredde og har en isolasjonsdel på 5 cm. Isolasjonsdelen mures mot eksisterende vegg og kan brukes til å forblende vegger både ut- og innvendig. BMC har også lettklinkerblokker for deg som ønsker å lage et tilbygg i mur, slik som Scan Isoblokk 25 og 35. Sistnevnte tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til U-verdi uten videre tiltak og gir deg innvendige vegger i mur. Isoblokk 25 krever 10 cm isolasjon innvendig for å tilfredsstille kravet til U-verdi, men gir samtidig mulighet for skjult elektrisk anlegg og valgfrie materialer på veggene.

Visste du at man også kan etterisolere med lettklinkerblokker? (Foto: BMC)

Ønsker du jobben gjort Klappet & Klart? Les mer om det her

Om våre leverandører

BMC:
BMC AS (Building Material Corporation) ble etablert i 1987 i Aalborg, Danmark. De etterfølgende årene ble det bygget en god distribusjon av byggevarer til både det danske og norske markedet. I 1989 ble datterselskapet BMC Tønsberg etablert, og utviklingen i ettertid har vært meget sterk. I løpet av de neste årene ble det etablert en lang rekke selskaper og selskapet fikk konsernstatus i 1998.

BMC-konsernets primære forretningsområde er produksjon og salg av byggevarer til det skandinaviske markedet. Utover dette har de også etablert seg i shippingmarkedet for bl.a. å optimere logistikkmessige utfordringer. De fremstår i dag som en betydelig leverandør av byggevarer til det skandinaviske markedet. I tillegg til egen produksjon har de satset på et langvarig samarbeid med en lang rekke kvalitetsprodusenter på det europeiske markedet.

GLAVA:
GLAVA® består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc. Selskapet jobber for å utvikle fleksible løsninger for norske forhold.

Som betydelig aktør i byggebransjen og norsk industri har Glava et bredt kompetansemiljø, og kan tilby interessante arbeidsplasser innen flere fagfelt. De har et godt arbeidsmiljø og satser sterkt på innovasjon og produktutvikling. De skal utvikle bærekraftige løsninger og legge til rett for mer effektive byggeprosesser med dokumentert miljøeffekt. Som leverandører til norsk byggenæring har de et stort ansvar. Derfor jobber GLAVA® kontinuerlig med å utvikle en grønnere verdikjede – fra råvare til ferdig bygg.

HUNTON:
Nordmenn har brukt tre som byggemateriale i hundrevis av år. Denne erfaringen har gitt Hunton et solid fundament, allerede fra da selskapet startet i 1889.

Hunton produserer naturlige, miljøvennlige og energieffektive materialer som er gunstige for klimaet og noe den stadig mer miljøbevisste forbrukeren søker etter. Selskapet tar sikte på å jobbe målrettet med denne utviklingen også i årene som kommer, med sterke partnere internasjonalt og offensive planer.

NATRE:
Med over 75 års erfaring, nærmere 400 medarbeidere og flere store fabrikker i Norge, er Natre i dag den største produsenten av kvalitetsvinduer til norske hjem via byggevarehandelen.

Hos Natre produseres det trevinduer, balkongdører og heve-/skyvedører. Både med og uten utvendig aluminiumskledning som sikrer deg mot vær og vind og sørger for minimalt med vedlikehold. Og med flere fabrikker strategisk plassert rund om i landet er de i stand til å levere deg kortreiste vinduer fra nord til sør.

NORDAN:
Perfekt samspill er et mål for alt som gjøres i NorDan: Innad i bedriften søker de stadig det perfekte samspillet mellom mennesker og produksjonsteknologi og mellom medarbeidere. Overfor kunder og leverandører forsøker de hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbruker vil de at produktene, både hver for seg og sammen, skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon – med lang, lang levetid.

Funksjon, form og mennesket har vært grunnpilarene i NorDans produktutvikling siden det første toveissvingende vinduet så dagens lys i 1961. Vinduet fikk navnet NorDan Perfekt. Men det var også en visjon som var født. En visjon om perfekte produkter, perfekte produksjonsmetoder og perfekte relasjoner til marked og samarbeidspartnere. De vet med seg selv at ingenting noen gang vil bli helt perfekt, men har det som et overordnet mål og løfte.

Derfor kan du være trygg på at produkter fra NorDan alltid vil gi deg det aller beste.

ROCKWOOL:
Konsernet ROCKWOOL er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull.

AS ROCKWOOL er et heleid norsk datterselskap av ROCKWOOL International A/S, verdens største steinullprodusent med salgskontor i over 35 land, og 28 steinullfabrikker og 11 andre steinullrelaterte fabrikker i 17 land. Konsernet har ca. 10.600 ansatte, og produktene markedsføres over hele verden. AS ROCKWOOL i Norge har ca. 240 ansatte, som omfatter administrasjonen i Oslo, salgsapparatet, og to fabrikker; en i Moss og en i Trondheim.

AS ROCKWOOL er sertifisert er etter kvalitetsstandarden ISO 9001. De er også miljøsertifisert etter ISO 14001.