XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Effektiv bygging med elementer og blokker

Enten det er snakk om å bygge hus, garasje eller et anneks, byr dagens utvalg av byggevarer på tidsbesparende og effektive løsninger. Det er mulig ved å bruke ulike typer systemer med elementer, blokker og mørtel for å lage både ringmur, grunnmur og vegger.

Elementer til ringmur og garasjer

Skal du bygge en ringmur, bør du bruke dedikerte ringmurselementer. Slike finner du blant annet hos Jackon og Vartdal Plast. Begge leverandørene lager elementene sine av ekspandert polystyren (EPS) og formstøper dem som byggeklosser som er enkle å montere. Da EPS har svært gode isoleringsegenskaper, bidrar ringmurselementene til å redusere kuldebroen mellom gulv og ringmur til et minimum. I tillegg øker gulvtemperaturen i randsonene, og sluttresultatet er bedre bokomfort og lavere energiforbruk.

Ringmurselementer i ekspandert polystyren (EPS) har gode isoleringsegenskaper. (Foto: Jackon)

Elementene leveres med en fibersementplate på utsiden, slik at det ikke er behov for å gjøre noe mer arbeid med den utvendige overflaten når elementene er montert. Begge typer elementer fungerer dessuten som forskaling og tosidig isolering av ringmuren i ett. Ved montering på avrettet byggegrunn er det ikke behov for ytterligere forskaling.

Det finnes ulike typer ringmurselementer til ulik bruk. Hva som passer for deg avhenger blant annet av veggtykkelse, behov for spesialtilpasning, høyde på muren osv. Ta kontakt med et av våre byggevarehus for å finne ut hva som passer i akkurat ditt prosjekt.

Begge leverandører produserer dessuten ringmurselementer spesielt beregnet for garasjer. Produktene bidrar til rask og enkel bygging, isolerer godt og leveres med en beskyttende fibersementplate på utsiden. Både Vartdal og Jackon leverer ferdige byggesett til garasjer i ulike størrelser. Passer ikke pakkene til ditt behov, kan elementer og tilbehør selvsagt bestilles løst eller du kan ta kontakt med leverandørene for å tilpasse innholdet i pakkene.

Bruk av ringmurselementer forkorter byggetiden. (Foto: Vartdal)

Grunnmurselementer

Jackon og Vartdal har også egne elementer for grunnmur og vegger som er laget av EPS. Det sikrer god isoleringsevne, på samme måte som ringmurselementene. Hos Vartdal lages grunnmurselementene i høyder på opptil tre meter og bredde på 90 cm. Tykkelsen på et standard element er 241 mm med ferdig pålimt 8 mm utvendig betongfiberplate og en innvendig 12 mm Magnaboard-plate. Denne oppbyggingen kan bidra til å øke det innvendige arealet med inntil 5 %. Vartdal Grunnmur er den grunnmuren i Norge som blir produsert etter mål.

Grunnmur fra Vartdal blir produsert etter mål tilpasset det enkelte byggeprosjektet. (Foto: Vartdal)

Jackons Thermomur-system for grunnmurer er basert på formstøpte blokker som stables som byggeklosser. I systemet finnes et bredt sortiment av blokker og tilbehør som gir et komplett byggesystem for grunnmur og vegger i fulle etasjehøyder. Blokkene har meget lav vekt og er derfor enkle å jobbe med. Med Jackon Thermomur kan grunnmuren til et vanlig bolighus settes opp på én dag, og en komplett enebolig bygges raskt og solid.

Både Vartdal Grunnmur og Jackon Thermomur skal fylles med betong etter montering. Ved bruk av disse systemene, reduseres betongforbruket vesentlig i forhold til tradisjonell støping med kassetter.

Jackons Thermomur gjør at grunnmuren til en ordinær enebolig kan settes opp på kun èn dag. (Foto: Jackon)

Vær lur – bygg i mur!

Med unntak av en del sentrumsbebyggelse i deler av landet, er hovedregelen at norske småhus, garasjer og anneks bygges i treverk. Ikke noe galt i det, men det finnes andre alternativer. Har du tenkt over fordelene ved å bygge i mur?

Bygging i mur gir mange fordeler. (Foto: Weber)

Velger du å bygge med lettklinkerblokker, kan vi for eksempel nevne følgende fordeler:

  • Det er ubrennbart
  • Det gir god lydisolering
  • Det er vedlikeholdsvennlig og bidrar til et godt inneklima da det ikke gir grobunn for mugg eller sopp

Bruk av lettklinkerblokker gjør mur- og pussarbeidet enkelt. (Foto: Weber)

Lettklinkerblokker er dessuten lette, noe som gjør jobben enklere. Med sine rette, skarpe kanter og jevne overflate, er det også enklere å gjennomføre både mur- og pussarbeidet. Dessuten bidrar det til redusert mørtelforbruk.

Bygg en garasje med lettklinkerblokker

Skal du sette opp en frittstående garasje kan du bruke Scan Blokk 20. Med disse opprettholdes bæringen i veggene slik at de tåler lasten fra takkonstruksjon. Når betongsålen er støpt kan du starte med muringen. Det er viktig å være nøye med forarbeidet i form av å kontrollere diagonaler, plassering av åpninger og eventuelle ventiler som skal monteres. Et godt forarbeid sikrer et godt sluttresultat.

Oppføring av garasje med lettklinkerblokker. (Foto: BMC)

Første rad med blokker settes i murmørtel, slik som Scan Mur og Puss M5. Muringen oppover foregår ved å forskyve skjøtene på blokkene (forbandt). Fugearmering skal benyttes, og forbruket avhenger av murens høyde og tilbakefylling. En tommelfinger-regel er to stk. i hvert andre skift. Husk å ta høyde for 30 cm overlapp av armeringen. I siste skift på muren bruker du Scan Blokk 20 U, som skal fylles med støpemørtel (f.eks. Scan B-20 eller B-30). U-blokken må også armeres med u-blokkarmering for å få riktig styrke.

Isolert garasje - unødvendig eller praktisk?

Vil du ha en isolert garasje, enten fordi du synes det er komfortabelt å kunne sette seg inn i en «varm» bil på kalde vinterdager eller fordi du bygger en bod i forbindelse med garasjen, kan du med fordel velge Scan Isoblokk 25 cm. Disse blokkene mures på samme måte som Scan Blokk 20, men det er noen forskjeller:

  • Armering: Du kan bruke fugearmering, men for å sikre en enda mer solid vegg kan
    Scan Iso armering 20 lønne seg. Den binder begge blokk-vangene sammen og gir den beste løsningen.
  • Laftevatt: Mellom hvert skift legges laftevatt mellom mørtelstrengene slik at du unngår varmetap (kuldebroer).
  • Hjørneblokker: I dette systemet finnes også hjørneblokker som har gjennomgående isolasjon i hjørnet. Dermed unngår du kuldebroer.
  • Avslutningsblokk: Til Scan Isoblokk 25 cm benyttes Scan Blokk 25 U som ilegges u-blokk armering og Scan Iso innlegg slik at også kronen blir isolert!

Når garasjen er ferdig er det behov for å pusse lettklinkerblokkene for å få en pen og beskyttende overflate. Til dette kan eksempelvis Webers Fiberpuss-system brukes, der fiberpuss tilpasset sprøyting brukes. Det vil si at samtlige tre sjikt med puss kan påføres med pumpe, noe som bidrar til tidsbesparelser. Behovet for å blande i bøtter og bære tunge dunker opp på stillaser for å påføre pussen manuelt, forsvinner faktisk med dette systemet.

Generelt anbefaler vi at du leser nøye gjennom leverandørenes anvisninger før du setter i gang et murprosjekt. Du får også råd og tips hos et av våre byggevarehus.

Kjeller i murverk gir en rekke fordeler

Skal du bygge nytt hus og har mulighet til å bygge kjeller? Da bør du vurdere å bygge den i mur. Det gir nemlig god lydisolering, som fører til at du unngår ulempene ved å ha to boenheter i èn. Velger du i tillegg et etasjeskille i betong, som Scan Lyddekke, vil den totale lydisoleringen mellom etasjene bli enda bedre!

Grunnmursystem til kjeller. (Foto: BMC)

Lagringsplass er også et poeng. Selv om du ikke nødvendigvis er en «utgjort samler» vil nok de fleste være enig i at oppbevaringsplass får man sjelden nok av – enten det er utemøbler, sportsutstyr eller klær. Bygger du en isolert kjeller kan alt lagres i riktige temperaturer!

Hvis du tenker nøye igjennom og planlegger godt, kan du fint lage både ekstra soverom, kontor eller stue i kjelleren. Det høres vel ikke dumt ut med et eget krypinn for minstemann med venner som plutselig har blitt 16 år?

Om våre leverandører

JACKON:
Jackon Gruppen er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. Selskapet er Nordens ledende produsent av isolasjon og emballasje i ekspandert (EPS) og ekstrudert (XPS) polystyren og ekspandert polypropylen (EPP) til byggebransjen og industrien.

Gründerbedriften Jackon ble etablert i 1956 og siden da har historien vært preget av nytenkning og innovasjon og tilpasning til stadig skiftende markedsforhold. Med energisparing og miljøhensyn som ledestjerner har Jackon utviklet en rekke produksjonsmetoder, isolasjonsløsninger og byggesystemer.

I dag har Jackon i alt 21 fabrikker i seks land i Europa, og de mest kjente merkenavnene er Jackopor, Jackofoam, Thermomur, Jackon Ringmur, Thermodren, Siroc og Jackoboard.

GLAVA:
GLAVA® er et kompetansemiljø som består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc, og er en av Norges ledende byggevareprodusenter innen isolasjon, mørtler og gipsplater. Som betydelig aktør innen byggebransjen har selskapet ansvar for å bidra til at Norge skal nå sine klimaforpliktelser – og utvikle bedre bygg for fremtiden.

Gjennom et bredt produktspekter leveres helhetlige løsninger som tilfredsstiller behovene i de fleste byggeprosjekter.

VARTDAL PLAST:
Vartdal Plast leverer produkter og løsninger innenfor forretningsområdene bygg, næringsmiddel, industri og logistikk. Konsernet har hovedkontor på Vartdal i Ørsta kommune og er i dag en av markedslederne i Norge innenfor ferskfiskemballasje, teknisk emballasje og bygningsisolasjon. Selskapet har fire heleide og fire deleide fabrikker langs norskekysten.

Vartdal Plast har produksjonsavdelinger knyttet til bygg på Vartdal, Ualand, Biri og Bodø. Med dette er selskapet landsdekkende og kan håndtere kunder i hele Norge. I tillegg har Vartdal Plast logistikksenter i Straumgjerde og på Vartdal. Til sammen har Vartdal Plast-konsernet rundt 65 egeneide vogntog, som bidrar til en logistikk som er blant markedslederne.

Fabrikken på Vartdal er den største i Skandinavia når det gjelder formstøping av EPS. Isolasjonsplater blir produsert både på Vartdal, Ualand, Biri og Bodø. Fabrikken lokalisert på Biri produserer i tillegg spesiallagede og skreddersydde løsninger innenfor bygg. På alle fabrikkene lagerføres handelsvarer og Vartdal-produkter.

BMC:
BMC AS (Building Material Corporation) ble etablert i 1987 i Aalborg, Danmark. De etterfølgende årene ble det bygget en god distribusjon av byggevarer til både det danske og norske markedet. I 1989 ble datterselskapet BMC Tønsberg etablert, og utviklingen i ettertid har vært meget sterk. I løpet av de neste årene ble det etablert en lang rekke selskaper og selskapet fikk konsernstatus i 1998.

BMC-konsernets primære forretningsområde er produksjon og salg av byggevarer til det skandinaviske markedet. Utover dette har de også etablert seg i shippingmarkedet for bl.a. å optimere logistikkmessige utfordringer. De fremstår i dag som en betydelig leverandør av byggevarer til det skandinaviske markedet. I tillegg til egen produksjon har de satset på et langvarig samarbeid med en lang rekke kvalitetsprodusenter på det europeiske markedet.

BMCs produkter er kjennetegnet med sin høye kvalitet. Denne statusen er også sentral i all deres kontakt til markedet, direkte eller indirekte. Team BMC fremstår i dag som effektivt, åpent, tillitsfullt og ikke minst med evnen til å ta hurtige og effektive beslutninger.

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp?