XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Ta bærekraftige valg til boligen

Ved å velge bærekraftige produkter og løsninger når du skal oppgradere eller bygge ny bolig, kan du faktisk bidra til at klimagassutslippene går ned og at miljøet skånes.

Det er slutt på tiden hvor bærekraft kun var et buzz-ord politikere og store selskaper tok i sin munn. Som privatpersoner har vi blitt mer bevisst våre valg, og etterspør nå i mye større grad produkter og leverandører som ivaretar miljøet i sin produksjon.

Her gir vi deg noen tips som kan gjøre det enklere å tenke miljø i ditt neste byggeprosjekt.

Bilde: Ved å velge bærekraftige produkter og løsninger, kan du bidra til at klimagassutslippene reduseres og at miljøet skånes. (Foto: Hunton)

Gjør noe med energiforbruket

En viktig sak når det gjelder miljø og bærekraft, er energiforbruk. Selv om vi i Norge bruker mest fornybar energi til oppvarming, er det likevel viktig å redusere energibehovet i både nye og eldre bygg. Her er det flere ting du kan foreta deg.

Etterisolering

Har du en sparsommelig isolert bolig i dag, er trolig det mest effektivt å etterisolere. Et godt isolert hus vil bidra til store energibesparelser i løpet av hele byggets levetid og krever, hvis det er riktig montert, ikke vedlikehold eller annen oppgradering. Isolasjon bidrar til å redusere varmetapet gjennom bygningskroppen på kalde dager eller reduserer oppvarmingen ved varme soldager, slik at du hele tiden får et godt inneklima.

Bilde: Steinull fra Rockwool. (Foto: Rockwool)

Både glassull fra Glava, steinull fra Rockwool og trefiberisolasjon fra Hunton er basert på bærekraftig råstoffer som gjenvinnes og brukes flere ganger.

Glavas glassull lages med opptil 80 % returglass fra vinduer, flasker og liknende, mens steinull fra Rockwools lages av steinarter som naturen produserer 38.000 ganger mer av enn det som brukes til å produsere isolasjon. Trefiberisolasjon lages av kortreiste restprodukter fra sagbruk, og lagrer dessuten karbon gjennom hele levetiden.

Bilde: Bioprodukter fra glassullproduksjonene brukes til å produsere Leca-kuler. (Foto: Glava)

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som trekker ut brukt luft, og leverer frisk, renset luft. Ca. 70 – 90% av varmen fra den gamle luften gjenvinnes og fordeles jevnt rundt i boligen – ferdig oppvarmet. Dermed brukes det ikke ekstra energi på å varme den friske luften.

Enova har ordninger som gir støtte til private husholdninger som ønsker å installere balansert ventilasjon i huset.

I Norge bygges det omtrent 30.000 nye boliger hvert år. Dersom hver av disse boligene får et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, gir det en total energibesparelse som alene tilsvarer det årlige energibehovet til en kommune med ca. 6.000 innbyggere – hver dag – hvert år.

Bilde: Balansert ventilasjon handler om mer enn ren inneluft. (Foto: Systemair)

Bytt til nye vinduer

Etterisolering gir som nevnt store muligheter for å redusere strømforbruk, og det samme gjelder for vinduer. Vinduer står for 40% av klimautslippene som kan tilskrives et bygg. Gamle vinduer slipper ut mye varme og øker dermed strømforbruket som kreves for å holde huset varmt. Ved å skifte ut gamle vinduer gjør du boligen mer energieffektiv, slik at du sparer strøm og bidrar til å redusere klimautslipp.

Les også: Slik velger du riktig vindu

Bilde: Gamle vinduer er energityver. Ved å bytte til nye vinduer sparer du miljøet ved lavere energibruk til oppvarming. (Foto: NorDan)

Produkter som miljøet skal tåle

Norske vindusprodusenter vektlegger bruk av de beste råvarene i produksjonen og legger seg i selen for å lage produkter som ikke bare skal tåle miljøet, men som miljøet også skal tåle. 

Yttersiden av trevinduer er ofte laget av kjerneved, for å kunne hjelpe og beskytte mot fukt og råte. Kjerneved inneholder harpiks, som er treets egen impregnering og er med på å gi vinduet lang levetid.

Selv om de fleste boligeiere går for tradisjonelle trevinduer har flere og flere fått øynene opp for vedlikeholdsvennlighet vinduer i PVC. PVC er kanskje ikke det første du tenker på når du tenker gjenvinning, men faktisk så resirkuleres det 600 000 tonn PVC i Europa hvert år. Det tilsvarer 600 000 færre biler på veiene. Laboratorietester viser også at denne type vinduer kan resirkuleres hele syv ganger før materialet taper seg i kvalitet, og må brukes til andre type produkter. 

Se etter svanemerkede vinduer – det gir deg en garanti for at de er laget av gode materialer som ikke skader miljøet på noe tidspunkt underveis i produksjonen.

vedlikeholdsfritt vindu i plast

Bilde: PVC-vinduer kan resirkuleres hele syv ganger før det taper seg i kvalitet. (Foto: H-vinduet)

Skap din egen energi

Selv om de fleste er enige i at den mest miljøvennlige energien, er den energien du ikke bruker, kommer vi selvsagt ikke unna at det er behov for et visst energiforbruk i alle boliger. Noen typer energi er imidlertid bedre enn andre, og i dag finnes det gode muligheter for å produsere sin egen strøm ved hjelp av solceller.

Solenergi er fornybar energi som kan bidra til myndighetenes ambisiøse mål om å redusere utslippene av drivhusgasser. Med solceller på taket produserer du ren elektrisitet uten utslipp av drivhusgasser, bidrar til forbedret energideklarasjon på huset ditt og tar oss et skritt videre på veien mot en renere planet for kommende generasjoner.

Bilde: Solceller ferdig montert på takplatene. (Foto: Lindab)

Velger du riktige produkter kan det til og med bli estetisk tiltalende. Takplatene fra Lindab SolarRoof har integrerte solceller som på avstand nesten er usynlige. På deler av taket som ikke egner seg for strømproduksjon, kan du velge takpaneler uten integrerte solceller. Dermed får du en helhet som gjør at taket ser bra ut over det hele.

Løsningen er karbonnøytral innen to-tre år og kvalifiserer til støtte fra tilskuddsordninger.