XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Stopp varmetapet med nye vinduer

Nye vinduer med 3-lagsglass er en fornuftig investering for å redusere strømregningene og få bedre komfort innendørs.

På et normalt hus kan inntil 40 prosent av varmetapet tilskrives vinduene, til tross for at de kanskje ikke utgjør mer enn 10 prosent av fasadens areal.

Høyt varmetap fører til økt strømforbruk og dermed høyere strømregninger. Med dagens strømpriser kan det bli en kostbar fornøyelse å holde huset varmt med gamle vinduer i veggene.

Les også: Nye vinduer? Dette må du tenke på først

3-lagsglass lønner seg over tid

For de fleste utgjør nye vinduer til et helt hus en forholdsvis stor investering. Mange ser derfor muligheter for å spare penger ved å velge 2-lagsglass i stedet. Et 3-lagsglass vil imidlertid lønne seg over tid.

Den viktigste grunnen er at 3-lagsglass har lavere U-verdi enn vinduer med 2-lagsglass. Det betyr at varmetapet fra boligen reduseres, og at komfort-temperaturen kan opprettholdes med et lavere strømforbruk.

Prisforskjellen mellom et vindu som har tre kontra to glasslag, bør heller ikke være avgjørende. Det blir riktignok noen tusenlapper hvis det er snakk om mange vinduer, men det er viktig å legge et langsiktig perspektiv til grunn når vurderingene skal gjøres. Over en levetid på 20-30 år vil 3-lagsglass lønne seg som følge av at du får reduserte fyringsutgifter.

Bilde: Jo større vinduene er, dess viktigere er god isoleringsevne. (Foto: NorDan)

Jo lavere U-verdi i vinduet, jo mer sparer du

Ifølge NorDan har et norsk standardhus ca. 25 m2 vindusareal. Se for deg at du vurderer vinduer med U-verdi på henholdsvis 1,2 og 0,9. Velger du vinduet med med U-verdi på 0,9, vil du ende opp med en energibesparelse på nesten 20 000 kWh over en levetid på 30 år. Har du et gammelt hus med termopanvinduer, er sjansen stor for at U-verdien kan ligge på mellom 2,4 -2,6, dermed vil besparelsen øke betraktelig.

Vinduene kan imidlertid gjerne vare lenger enn 30 år. Spesielt hvis du velger alubeslåtte vinduer. Det henger sammen med at de er kledd med aluminium på utsiden og at treverket er vakuumimpregnert. Dermed er risikoen for råteskader minimal.

Flere vindusleverandører gir opptil 60 års levetid, og vinduer kan fås med U-verdi helt ned mot 0,7. Aluminiumskledningen på utsiden kan leveres i en rekke ulike farger.

Med 3-lagsglass i vinduet unngår du kaldras

En kjent utfordring med vinduer som er dårligere isolert, er at overflatetemperaturen på innsiden av glasset blir forholdsvis lav. Det fører til at romluften ved glasset blir nedkjølt, synker ned og trekker innover i rommet. Dette kjennes ofte som kald og ubehagelig trekk langs gulvet, såkalt kaldras. Disse utfordringene slipper du ved å gå for vinduer med 3-lagsglass.

De er så godt isolerte at de innvendige glassoverflatene ikke blir kalde nok til at kaldraset kan oppstå. Den gode isoleringen kan imidlertid føre til at vinduene under visse omstendigheter dugger på utsiden. Glasset slipper rett og slett ikke gjennom nok varme til at duggen som dannes, tørker opp. Dette kan unngås ved å velge vinduer med antidugg-funksjon i glasset.

Bilde: Velger du glass med antidugg-belegg er risikoen for utvendig dugg mye mindre. (Foto: NorDan)

La ditt vindusbehov avgjøre

Ettersom vinduer med 3-lagsglass er tyngre, er de litt mer krevende å montere enn vinduer med 2-lagsglass. Der du som regel kan montere et 2-lagsglassvindu alene, er det gjerne behov for to personer for å montere et vindu med 3-lagsglass.

Dette bør imidlertid ikke stå i veien for å velge vinduer med 3-lagsglass. Med lavere energiforbruk, og dermed lavere kostnader på sikt, er 3-lags glass uten tvil en lønnsom oppgradering, som i tillegg er bra for miljøet.

Utviklingen går mot større vinduer, og god isoleringsevne blir desto viktigere. I mange tilfeller er det derfor direkte uheldig å velge vinduer med dårligere isoleringsevne enn det som er mulig å få tak i. Vår klare anbefaling er derfor å se på investeringen i et langsiktig perspektiv.