Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Can't access location

Hvordan står det til med taket ditt?

Norske værforhold er en stor påkjenning for boligen, og taket er den fasaden som er mest utsatt for vær og vind. Når sjekket du sist tilstanden på taket ditt? Uansett om huset har shingel, betongstein, stål, teglstein eller skifer, er det viktig å sjekke at det er i god forfatning.

Å bytte tak er en investering som ved siden av å ha funksjonell og estetisk verdi, også øker verdien på boligen din. Et nytt tak minsker også risikoen for følgeskader, og vil i det lange løp skåne deg for fuktige overraskelser. Det mange lurer på, er hvordan de kan vite når tiden er inne for å skifte ut taket. Her handler det om å holde et øye med takets tilstand.

9 sjekkpunkter når du skal kontrollere taket ditt

  • Sprekkdannelse og krakelering i takbelegg.

  • Ødelagte shingeltunger grunnet dårlig liming og/eller slitasje.

  • Tak som er misfarget og/eller fullt av mose. Mye mose og skitt øker sjansen for at frostskader kan oppstå.

  • Slitasje i tilbehøret rundt møne, gavlveggene og pipa.

  • Sjekk rundt gjennomføringer i taket. Det er ofte her lekkasjer kommer.

  • Slitt eller skadet undertak. Dette er spesielt viktig å sjekke hvis huset er gammelt.

  • Fuglereder binder fuktighet, så hold et øye med fugl som smetter inn under taket.

  • Fargeforandringer på lekter og sløyfer kan bety sopp og fuktskader.

  • Sjekk loftet! Se etter tegn på at taket ditt ikke er ordentlig tett.

Vi anbefaler å la fagfolk både vurdere behovet og gjøre hele jobben med å skifte taket. La oss styre hele prosjektet fra befaring og pristilbud til ditt nye tak er på plass.

Hva koster det å bytte tak?

Kostnadsbildet på å bytte tak er avhengig av hvor mye mer som må gjøres enn å skifte selve takdekket. Å bare vurdere en kvadratmeterpris er som regel misvisende, for de ulike elementene i den komplette takpakken prises forskjellig, og forskjellige takdekker krever forskjellig tilleggsutstyr. Derfor gir vi i XL-BYGG deg totalpriser på det samme taket på tvers av leverandører og typer tak, slik at du lettere kan sammenligne priser.

Kom og se vår takutstilling i butikk

I butikken finner du et bredt utvalg prøver. Foto: XL-BYGG

Opplev forskjellen på ulike taktyper. Foto: XL-BYGG

Våre takeksperter hjelper deg. Foto: XL-BYGG

Nytt tak, Klappet & Klart?

Vi hjelper deg med hele prosjektet!


Proffe håndverkere som utfører jobben. Foto: XL-BYGG

Et tak er mer enn bare takdekket. Foto: XL-BYGG

Med fagfolk går jobben raskere. Foto: XL-BYGG