XL-BYGG logoXL-BYGG logo

Viktig å vite om kjellervindu

Det stilles strenge krav til sikker rømningsvei når rom i kjelleren brukes som soveværelse eller oppholdsrom. Her får du en oversikt over reglene som da gjelder for kjellervinduer.

Det er viktig å kunne evakuere fra for eksempel en kjellerstue, som kanskje også brukes som soverom for gjester. Blir det brann, eller er det andre årsaker til at mennesker må komme seg ut og bruke kjellervinduet som rømningsvei, må forholdene ligge til rette.

Les også: Tenk på dette før du kjøper nye vinduer

Hvor stort må et kjellervindu være?

Her er det ufravikelige krav til minimum 50 cm bredde og minimum bredde 60 cm høyde, men til sammen må bredde og høyde være minst 150 cm. Det betyr at et kjellervindu med en bredde på for eksempel 80 cm skal ha en høyde på minimum 70 cm for å være godkjent rømningsvei.

Det må i tillegg være enkelt å nå opp til vinduet. Lengden fra gulvet og opp til nederste kant på kjellervinduet kan ikke være over én meter. Reglene gjør et unntak dersom det er fastmontert en trapp eller noe annet man kan stå på for enkelt å rekke opp til vinduet. Vinduet må dessuten føre ut i det fri, ikke inn til et nytt rom.

Se også: Hva er forskjellen på sikkerhetsglass og herdet glass

Hvorfor bør du ikke ha topphengslet vindu som rømningsvei?

Et topphengslet kjellervindu er vel og bra til sitt bruk, men ikke som rømningsvei. Det er lett å forestille seg at et topphengslet kjellervindu er tungvint under evakuering, særlig eldre og barn vil kunne slite med å holde en slik rømningsvei åpen. Sidehengslet kjellervindu er derfor det tryggeste.

– I tillegg til å satse på sidehengslet vindu, vil jeg anbefale at kjellervinduet slår innover for å være sikker på at det kan åpnes, og fungere som rømningsvei. Og generelt vil jeg satse på at vinduet er av en viss størrelse, for å få mest mulig lys. For å være forberedt på bruksendring av et kjellerrom den dagen du trenger det, fra for eksempel bod til soverom, kan det være lurt å montere et kjellervindu som tilfredsstiller kravene før du strengt tatt må ha det. Da blir bruksendringen enklere, sier salgssjef Anders Sunde Bråten i Natre vinduer.

Hvordan skal lyskassen utenfor kjellervinduet være?

En lyskasse eller lysgrav ligger på utsiden av kjellervinduet. Denne er som regel murt opp og har god avstand til vinduet. Lyskassen skal sørge for at dagslyset kommer inn i kjelleren, men funksjonen som rømningsvei er også svært viktig. For mange er det å bygge en lysgrav eneste mulighet for å kunne bruke et kjellervindu som rømningsvei.

En lyskasse må være slik at den ikke gjør det vanskelig å rømme gjennom kjellervinduet. Den kan derfor ikke være mer enn én meter dyp, dersom det ikke er gjort spesielle tiltak for å gjør det lettere å komme opp.

Når kjellervinduet er åpent, må det ikke sperre for muligheten til å rømme. I tillegg må rømningsveien til enhver tid være mulig å bruke. Snø, hageredskaper eller løv må ikke bli liggende i lyskassen og blokkere rømningsveien. Du må også sørge for at overvann ikke renner ned i lysgraven. Det gjør du enkelt ved å sørge for at kassen til lysgraven stikker minst fem centimeter over bakkenivå. I tillegg skal dreneringen rundt lysgravene være utført på samme måte som rundt huset, og dreneringen rundt og under lysgraven må stå i forbindelse med dreneringen rundt huset, slik at det ikke samler seg vann i eller under lyskassen.