XL-BYGG logoXL-BYGG logo
Hvit dobbelgarasje med liggende kledning og dobbel garasjeport.Hvit dobbelgarasje med liggende kledning og dobbel garasjeport.
Hvit dobbelgarasje med liggende kledning og dobbel garasjeport.Hvit dobbelgarasje med liggende kledning og dobbel garasjeport.

Bygge garasje? Dette kan du gjøre uten å søke

Visste du at du kan bygge garasje uten å søke? Få oversikt over regelverket her.

I henhold til Plan- og bygningsloven kan du i mange tilfeller sette opp ny garasje på egen tomt uten å søke om byggetillatelse og sende nabovarsel.

Før du setter i gang bør du kontakte kommunen og få situasjonskart for eiendommen, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter, slik at du vet sikkert hva du har lov til og om det er andre spesielle forhold som forhindrer bygging.

Kommunen gir blant annet svar på:

 • Hva du har lov til å bygge
 • Hvor du har lov til å bygge
 • Hvor mye du har lov til å bygge

Hos XL-BYGG får du gode tips og kyndig veiledning fra våre hyggelige eksperter. Vi følger deg gjerne gjennom hele prosjektet ditt, fra start til slutt – og etterpå. Uansett hva du skal bygge – Det får vi til!

Enkeltgarasje fra Saltdalsgarasjen med stående kledning, sidedør og bil inni.

Bilde: Skal du bygge uten å søke må eiendommen må også ha stort nok areal til garasjen du ønsker å sette opp. Her ser du en enkeltgarasje fra Saltdalsgarasjen. Foto: Saltdalsgarasjen

Bygging av garasje uten søknadsplikt

For å få lov til å bygge garasje uten søknad må tomten være bebygd, altså det må være et hus eller en hytte der fra før. Eiendommen må også ha stort nok areal til garasjen du ønsker å sette opp, og det totale bebygde arealet på eiendommen må ikke overstige tomtens tillatte utnyttelsesgrad.

Dette er reglene for garasje:

 • Garasjens bruksareal eller bebygde areal er mindre enn 50 kvm.
 • Den er plassert minst 1 meter fra andre bygninger på eiendommen.
 • Garasjen er plassert minst 1 meter fra nabogrensen
 • Mønehøyden kan ikke være over 4 meter og gesimshøyden ikke over 3 meter.
 • Ikke brukes til overnatting eller beboelse.
 • Ikke ha kjeller, men kan ha et mindre oppbevaringsloft.
 • Garasjen skal ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 • Du skal ikke trenge ny eller endret avkjørsel mot vei.
 • Garasjen skal ikke bygges i et flom- eller rasutsatt område eller område med usikker grunn.

Avstander du må forholde deg til

 • Garasjen er minst 100 meter fra sjøen.
 • Avstander til offentlig vei er mer enn: 15 meter til gang- og sykkelvei, 15 meter til kommunal vei og 50 meter til fylkesvei.
 • 100 meter til riksvei, 50 meter dersom området er uregulert.
 • Garasjen må være minst 30 meter fra nærmeste jernbanespor.

I tillegg må du undersøke om området er regulert til landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift (LNFR-område).

Husk at det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger. Du må også melde fra til kommunen når du er ferdig, slik at garasjen blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Nyhet! Saltdalsgarasjen – Åtte nye modeller hos XL-BYGG

Dobbelgarasje fra Saltdalsgarasjen med to biler og familie som går ut av garasjen.

Bilde: Her ser du dobbelgarasje på 50 kvm med saltak. Foto: Saltdalsgarasjen

Saltdalsgarasjen er en ferdiggarasje fra XL-BYGG. Denne leveres som monteringsklare elementer og består av åtte ulike grunnmodeller:

 • 4 enkeltgarasjer på 30 kvm
 • 4 dobbeltgarasjer på 50 kvm

Etter å ha valgt størrelse og takvinkel, har du mulighet til å gjøre flere tilpasninger for å gi Saltdalsgarasjen et uttrykk som står i stil med boligen eller hytta. Du kan tilpasse kledning, farge på vinduer, dører og beslag og velge mellom ulike typer taktekking.

Saltdalsgarasjen leveres med standard vinduer, dør og garasjeport inkludert i prisen.

5 ting du må tenke på før du bygger garasje

1. Skaff tillatelse til å bygge garasjen

Det første du bør gjøre er å bestille en kartpakke fra kommunen. Der ligger byggesøknad, situasjonskart og lignende. Les deg opp på hvilke regler som gjelder for ditt byggeprosjekt, både for størrelse og plassering med tanke på andre eiendommer og veier.

Ta gjerne en prat med de nærmeste naboene før du setter i gang.

2. Velg riktig garasje

Størrelse på tomt, beliggenhet, grunnforhold og hvilke behov garasjen skal dekke, er avgjørende for hvilken løsning du bør gå for.

XL-BYGG tilbyr flere ulike garasjemodeller, både som byggesett (precut) og nesten ferdig garasje (elementer). Innenfor disse finnes det løsninger for flere ulike tilpasninger og tilvalg.

Hvit dobbelgarasje skråtak 6 grader.Hvit dobbelgarasje skråtak 6 grader.
Enkeltgarasje fra Saltdalsgarasjen med salttak på 35 grader.Enkeltgarasje fra Saltdalsgarasjen med salttak på 35 grader.

Bilder over: Dobbelgarasje med skråtak på 6 grader og Saltdalsgarasjen Garasje G30 med saltak på 35 grader. Foto: XL-BYGG & Saltdalsgarasjen

3. Hvilken garasjeløsning har du bruk for?

Kartlegg ditt behov før du velger garasjeløsning. Du kan få alt fra en helt standard enkelgarasje, til større dobbel garasje med tilvalg som loft og innvendig bod.

Dersom du også har planer om innredning av garasjen, bør du ta det med i beregningen her.

Person utenfor en dobbelgarasje fra Saltdalsgarasjen med pulttak og sidedør.

Bilde: Garasje G50 med pulttak på 8 grader fra Saltdalsgarasjen. Foto: XL-BYGG/Saltdalsgarasjen

4. Valg av materialer til garasjen

Materialene du velger bør stå i stil med bolighuset. Her vil valg av kledning, tak, gangdør, garasjeport og vinduer være med på å bestemme stilen på garasjen din.

Du kan velge mellom ubehandlet, trykkimpregnert, royalimpregnert og malt kledning, som er grunnet og malt med et toppstrøk. De fleste foretrekker at kledningen monteres med samme profil og lengderetning som på huset.

garasjene fra XL-BYGG kan du velge mellom saltak, flatt eller skråtak. Når det gjelder garasjeport vil en i stål eller aluminium være lett å vedlikeholde, og mange ønsker et alternativ med mulighet for garasjeportåpner.

Les også: Velg riktig garasjeport

Garasje under hus med sort garasjeport.

Bilde: Ønsker du en garasjeport som er enkel å vedlikeholde bør du velge stål eller aluminium. Foto: Harmonie

5. Montering

XL-BYGG Garasjen leveres med precut takstoler, og hvis du ønsker kan du også få ferdigkappet reisverk. Alt er merket i tegningen slik at du enkelt kan bygge garasjen selv.

Saltdalsgarasjen fra XL-BYGG leveres i ferdige elementer, som går enda raskere å montere sammen enn et vanlig byggesett (precut).

Ønsker du hjelp til å bygge garasjen?

Med Klappet & Klart kan vi ta hele jobben for deg. Alt du trenger å gjøre er å fortelle oss om prosjektet ditt, så tar vi en befaring og gir deg et tilbud på montering av garasjen din.

Bygge selv? Det får vi til!

XL-BYGG er en ekte byggevarehandel med fagfolk som hjelper både privatkunder og profesjonelle entreprenører.

Våre hyggelige eksperter følger deg gjennom ditt byggeprosjekt fra start til slutt – smått eller stort. Foretrekker du å få alt Klappet & Klart uten egeninnsats, kan vi hjelpe deg med det. Vi kan plukke varene ferdig for deg med Klikk & Hent i vår nettbutikk, mange av våre butikker har også tilhenger til utlån for deg som trenger det. 

Med XL-BYGG Byggekonto kan du få full kontroll på kostnadene ved hjelp av én felles, månedlig faktura.

Bli gjerne medlem i XL-BYGG Klubben for ikke å gå glipp av eksklusive medlemstilbud på byggevarer året rundt.

XL-BYGG – det får vi til!