XL-BYGG logoXL-BYGG logo
mann legger belegningsstein i halvforbandt mønstermann legger belegningsstein i halvforbandt mønster
mann legger belegningsstein i halvforbandt mønstermann legger belegningsstein i halvforbandt mønster

Slik legger du belegningsstein selv

Å legge belegningsstein er ikke så vanskelig, men du må ha litt tålmodighet og være nøyaktig. Det er avgjørende at grunnarbeidet gjøres på riktig måte.

Belegningsstein i hagen og oppkjørselen ser fint ut og krever lite vedlikehold. Planlegger du oppgraderinger i uterommet, er stein et godt alternativ til platting.

Du kan fint legge belegningsstein selv, les hvordan her:

Underlag belegningsstein

illustrasjon av hvordan underlaget til belegningsstein skal legges

Bilde: Her ser du de forskjellige lagene du må huske når du legger belegningsstein: fiberduk, bærelag, settelag og belegningsstein.

Underlaget belegningssteinen skal legges på, består av to lag: bærelaget og settelaget.

Bærelaget

Bærelaget er det nederste laget og bygges typisk opp med bærelagsgrus i fraksjon 0/30 eller 0/32. Tykkelsen på bærelaget, og dermed hvor mye du må grave ut før du begynner å fylle på med grus, avhenger av bruken og belastningen belegningssteinen vil bli utsatt for.

Skal området brukes til gangtrafikk holder det som regel med et bærelag på 20-25 cm, mens biltrafikk krever 35-40 cm. Når du graver ut, må du også huske å ta høyde for et settelag på 3-5 cm, samt at steinene i seg selv bygger noen centimeter.

Les også: Tips til belegningsstein på gårdsplassen

Vær obs på at telefarlige masser som jord eller leire også kan påvirke tykkelsen på bærelaget, eller gjøre det nødvendig å bruke markisolasjon. Her er det ofte lokale forskjeller, så det er lurt å gjøre grundige undersøkelser på dette punktet før du går i gang.

Bruk fiberduk og riktig grus

 • Rull ut fiberduk for å skille massene før du fyller på med bærelagsgrus – særlig dersom grunnen består av masser som leire, sprengstein eller blandingsmasser
 • Bærelagsgrusen må inneholde finstoffer for at bærelaget skal bli kompakt og for å forhindre at massene i settelaget vaskes nedover
 • Legg inn fall på 2 centimeter per meter ut fra husveggen
 • Bruk platevibrator for å komprimere for hver 15-20 cm bærelagsgrus som legges ut. Komprimeringen gjør at du får et jevnt underlag og at massene ikke synker sammen over tid

Bilde: Når du har behov for å kappe steiner, måler du opp og bruker enten vinkelsliper eller steinsaks til å kappe. Foto: Asak Miljøstein

For å få pen avslutning og mer stabile kanter, kan det være lurt å lage kantavslutninger etter at bærelaget er ferdig.

Her kan du både bruke kantstein i betong og granitt som settes i jordfuktig betong eller en kantavslutning i plast som forankres med jordspiker. Valget avhenger blant annet av hva slags belastning dekket kommer til å bli utsatt for.

Settelaget

Settelaget er det øverste laget, som du senere skal legge belegningssteinene på. Her er det vanlig å bruke 0/8 knust masse som inneholder lite finstoffer. Fremgangsmåten for å legge ut settelaget er som følger:

 • Fordel massen over området i en tykkelse på 3-5 cm
 • Komprimer med platevibrator til du kan gå på underlaget uten å sette avtrykk
 • Avrett underlaget

Les også: Mange muligheter med steinheller og belegningsstein

Lirer til avretting

Avretting kan gjøres med lirer som legges parallelt med hverandre. Som lirer kan du både bruke stål- eller plastrør og lekter i treverk.

Lirene graves ned i settelaget og justeres til riktig nivå og fall, toppen på lirene skal være i nivå med undersiden av steinene som skal legges. Deretter drar du en rettholt over lirene for å justere settelaget til riktig nivå.

Ta område for område og flytt lirene med deg fortløpende. Når lirene fjernes, etterfyller du sporene med knust masse og stamper den sammen.

illustrasjon viser hvordan man bruker lirer til avretting av underlaget

Bilde: Med lirer som graves ned i underlaget og justeres til riktig nivå og fall, er det enkelt å avrette underlaget. Foto: Asak Miljøstein

Verktøy og utstyr

Til grunnarbeidet trenger du å ha riktig utstyr for hånden. Først må du tenke over hvor stort område det skal legges belegningsstein på. Er det kun et lite område kan du grave for hånd, men er det snakk om større områder bruker du en minigraver eller gravemaskin.

For å gjennomføre stegene beskrevet over er denne utstyrslisten kjekk å ha:

 • Fiberduk for å separere massene i grunnen fra bærelagsgrusen
 • Bærelagsgrus i fraksjon 0/30 eller 0/32
 • Knust masse i fraksjon 0/8 til settelaget
 • Spade og trillebår for å flytte mindre mengder masse
 • Rake for å jevne ut
 • Platevibrator for å komprimere bærelagsgrus og knuste masser til settelaget
 • Vater for å lage og kontrollere fall i underlaget
 • Lirer (stålrør eller lekter i tre) og rettholt for å rette av underlaget
 • Betongblander eller visp dersom du skal sette kantstein i betong
Herregård belegningssteinHerregård belegningsstein
Herregård belegningssteinHerregård belegningsstein

Hvordan legge belegningsstein

illustrasjon av hvordan legge belegningsstein i halvforbandt mønster

Belegningssteinen ligger mest stabilt om du legger den i et halvforbandt mønster.

Å legge belegningsstein er ikke spesielt vanskelig, men du må komme riktig ut fra start.

1. Det aller første du bør gjøre, er å prøvelegge noen steiner for å se hvordan det går opp i lengde og bredde. Dette kan spare deg for unødvendige kapp og arbeid.

2. Selve leggingen bør starte fra en rett vegg, og vi anbefaler at du bruker en stor vinkel for å sikre at første rad blir helt vinkelrett.

3. Det er lurt å spenne opp en snor fra ende til ende slik at du hele tiden har en vinkelrett referanse å forholde deg til mens du legger steinene. Snoren flyttes etter hvert som du legger flere steinrader.

For å utjevne fargeforskjeller fra produksjonen, er det viktig å blande stein fra flere paller underveis i leggingen.

Les også: Slik planlegger du uterommet med belegningsstein

Slik legger du belegningsstein

Hos XL-BYGG får du gode tips og kyndig veiledning fra våre hyggelige eksperter. Vi følger deg gjerne gjennom hele prosjektet ditt, fra start til slutt – og etterpå. Uansett hva du skal bygge – Det får vi til!

Belegningsstein i mønster

Det mest vanlige er å legge steinene i halvforbandt mønster, som vil si at annenhver rad starter med en halv stein. På den måten forskyves skjøtene i forhold til hverandre og dekket blir mer stabilt.

Skal du kjøre bil på steinene, skal de alltid legges i dette mønsteret. I tillegg er det viktig at steinene legges med lengderetningen på tvers av kjøreretningen.

For at de kappede steinene i annenhver rad skal ligge mest mulig stabilt, kan du lage en ramme av hele stein ut mot kantene. Dette kalles ofte for et rulleskift.

mann legger belegningsstein på gårdsplass og inntil husvegg

Bilde: De fleste legger belegningsstein i et halvforbandt mønster. Her legges ASAK Herregård i mønsteret som starter med en halv stein på annenhver rad. Foto: Asak Miljøstein

Når du har behov for å kappe steiner, bruker du enten vinkelsliper eller steinsaks. Sistnevnte er den mest effektive og renslige måten å kappe på, men egner seg ikke dersom du må gjøre kapp med litt bue. Da er vinkelsliperen det beste alternativet.

Les også: Inspirasjon til terrasse og uteområdet

Fuge belegningsstein

Når alle steinene er lagt, gjenstår kun fuging. Dette gjøres med fugesand som fordeles på dekket og kostes ned i fugene. Deretter komprimerer du lett med platevibratoren og etterfyller fugene ved behov.

Godt fylte fuger vil både gi dekket bedre stabilitet, hindre kantavskalling ved belastning og forhindre ugress. XL-BYGG har både standard og herdende fugesand - ved bruk av sistnevnte er det svært viktig å følge bruksanvisningen.

Vi har regionale leverandører og utvalget vil derfor variere fra byggevarehus til byggevarehus i de ulike regionene.

Uansett er vi sikre på at du finner en steintype du liker, spør gjerne en av våre eksperter hos XL-BYGG om du har spørsmål.