:

Tips til deg som skal legge belegningsstein

Å legge belegningsstein er ikke så vanskelig, men du må ha litt tålmodighet og være nøyaktig. For å unngå setninger, kjørespor og liknende er det særlig avgjørende at grunnarbeidet gjøres på riktig måte.

Underlaget belegningssteinen skal legges på, består av to lag: bærelaget og settelaget.

Bilde: Med nøyaktighet og en bit tålmodighet er det ingen sak å legge belegningsstein på egenhånd. (Foto: Shutterstock)

Bærelaget

Bærelaget er det nederste laget og bygges typisk opp med bærelagsgrus i fraksjon 0/30 eller 0/32. Tykkelsen på bærelaget, og dermed hvor mye du må grave ut før du begynner å fylle på med grus, avhenger av bruken og belastningen belegningssteinene vil bli utsatt for.

Skal området brukes til gangtrafikk holder det som regel med et bærelag på 20 – 25 cm, mens biltrafikk krever 35 – 40 cm. Når du graver ut, må du også huske å ta høyde for et settelag på 3 – 5 cm, samt at steinene i seg selv bygger noen centimeter.

Vær obs på at telefarlige masser som jord eller leire også kan påvirke tykkelsen på bærelaget, eller gjøre det nødvendig å bruke markisolasjon. Her er det ofte lokale forskjeller, så det er lurt å gjøre grundige undersøkelser på dette punktet før du går i gang.

Viktige ting du bør huske på når det gjelder bærelaget:

  • Rull ut fiberduk for å skille massene før du fyller på med bærelagsgrus – særlig dersom grunnen består av dårlige masser som leire, sprengstein eller blandingsmasser.
  • Bærelagsgrusen må inneholde finstoffer for at bærelaget skal bli kompakt og for å forhindre at massene i settelaget vaskes nedover.
  • Legg inn fall på 2 centimeter per meter ut fra husveggen.
  • Bruk platevibrator for å komprimere for hver 15 – 20 cm bærelagsgrus som legges ut. Komprimeringen gjør at du får et jevnt underlag og at massene ikke synker sammen over tid.

For å få pene avslutninger og mer stabile kanter, kan det være lurt å lage kantavslutninger etter at bærelaget er ferdig. Her kan du både bruke kantstein i betong og granitt som settes i jordfuktig betong eller en kantavslutning i plast som forankres med jordspiker. Valget avhenger blant annet av hva slags belastning dekket kommer til å bli utsatt for.

Les også: Velg belgningsstein som passer hos deg

Finere masser til settelaget

Settelaget er det øverste laget, som du senere skal legge belegningssteinene på. Her er det vanlig å bruke 0/8 knust masse som inneholder lite finstoffer. Fremgangsmåten for å legge ut settelaget er som følger:

  • Fordel massen over området i en tykkelse på 3 – 5 cm.
  • Komprimer med platevibrator til du kan gå på underlaget uten å sette avtrykk.
  • Avrett underlaget.

Avretting kan gjøres med lirer som legges parallelt med hverandre. Som lirer kan du både bruke stål- eller plastrør og lekter i treverk. De graves ned i settelaget og justeres til riktig nivå og fall, og toppen på lirene skal være i nivå med undersiden av steinene som skal legges. Deretter drar du en rettholt over lirene for å justere settelaget til riktig nivå. Ta område for område og flytt lirene med deg fortløpende. Når lirene fjernes, etterfyller du sporene med knust masse og stamper den sammen. 

Bilde: Med lirer som graves ned i underlaget og justeres til riktig nivå og fall, er det enkelt å avrette underlaget. (Foto: Shutterstock)

Slik legger du steinen

Legging av belegningsstein er ikke spesielt vanskelig, men du må komme riktig ut fra start. Det aller første du bør gjøre, er å prøvelegge noen steiner for å se hvordan det går opp i lengde og bredde. Dette kan spare deg for unødvendige kapp og arbeid. 

Selve leggingen bør starte fra en rett vegg, og vi anbefaler at du bruker en stor vinkel for å sikre at første rad blir helt vinkelrett. Det er lurt å spenne opp en snor fra ende til ende slik at du hele tiden har en vinkelrett referanse å forholde deg til mens du legger steinene. Snoren flyttes etter hvert som du legger flere steinrader. For å utjevne fargeforskjeller fra produksjonen, er det viktig å blande stein fra flere paller underveis i leggingen.

Les også: Dette trenger du for å legge belegningsstein

Halvforbandt mønster gir stabilitet

Det mest vanlige er å legge steinene i halvforbandt mønster, som vil si at annenhver rad starter med en halv stein. På den måten forskyves skjøtene i forhold til hverandre og dekket blir mer stabilt. Skal du kjøre bil på steinene, skal de alltid legges i dette mønsteret. I tillegg er det viktig at steinene legges med lengderetningen på tvers av kjøreretningen. For at de kappede steinene i annenhver rad skal ligge mest mulig stabilt, kan du med fordel lage en ramme av hele stein ut mot kantene. Dette kalles ofte for et rulleskift.

Når du har behov for å kappe steiner, bruker du enten vinkelsliper eller steinsaks. Sistnevnte er den mest effektive og renslige måten å kappe på, men egner seg ikke dersom du må gjøre kapp med litt bue. Da er vinkelsliperen det beste alternativet.

Når alle steinene er lagt, gjenstår kun fugingen. Dette gjøres med fugesand som fordeles på dekket og kostes ned i fugene. Deretter komprimerer du lett med platevibratoren og etterfyller fugene ved behov. Godt fylte fuger vil både gi dekket bedre stabilitet, hindre kantavskalling ved belastning og forhindre ugress i å gro. Det finnes både standard og herdende fugesand - ved bruk av sistnevnte er det svært viktig å følge bruksanvisningen.

Bilde: Fugene fylles ved å koste diagonalt over steinene, og det er viktig å fylle fugene godt. (Foto: Shutterstock)

Vi har regionale leverandører og utvalget vil derfor variere fra byggevarehus til byggevarehus i de ulike regionene. Uansett er vi sikre på at du finner en steintype du liker.